Over ons

Over Linflowers

Oorsprong

Linflowers is van oorsprong een familiebedrijf met een rijk verleden. De geschiedenis begint in de middeleeuwen. In de middeleeuwen was familie Van Tuijl een adellijke familie met kastelen in Tuil, Est en Deil. Rond het jaar 1600 zijn diverse takken van deze adellijke familie uitgestorven en zijn de kastelen in andere handen overgegaan.

De laatste telg van dit wijd vertakte adellijke geslacht was Jan Sanderszn. Van Tuijl die als weesjongen rond 1570 in Brakel opgroeide. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in de Burgerstraat, gelegen in het dorp Gameren, op de boerderij van zijn schoonvader. Hij werd stamvader van de huidige familie Van Tuijl die Linflowers beheert.

Start eigen bedrijf

Een van zijn nazaten, Hendrik van Tuijl die tevens de overgrootvader is van de algemene directie, startte in 1880 een landbouwbedrijf. Zijn zoon Otto ging zich na verloop van tijd toeleggen op het kweken aardbeien.
Het bedrijf groeide en ging uiteindelijk over tot het kweken van aardbeien op grote schaal. Leendert van Tuijl de zoon van Otto zette na het overlijden van zijn vader het bedrijf voort. Naast het kweken van aardbeien op de koude grond ging hij ook aardbeien kweken onder glas.
Toen de zoon van Leendert, Otto genaamd, in 1974 van school kwam startte hij met zijn vader om chrysanten te kweken. Dit was het begin van onstuimige groei van de kwekerijen van Linflowers.

Volledige chrysantenteelt

In 1978 werd er volledig overgeschakeld naar chrysanten. Kort daarna werd de 1e kas uitgebreid naar een oppervlak van 15.000 m. In 1987 begon Otto een eigen kwekerij en Rochus nam de plaats van hem over in het ouderlijke bedrijf, welke vervolgens uitgebreid werd naar een oppervlakte van 31.000 m2. In 1993 namen Rochus en David, zijn broer, de ouderlijke kwekerij volledig van hun vader over. Het familiewapen dat afstamt uit de archieven van een rijke familiehistorie werd gebruikt als bedrijfslogo.
Sindsdien heeft het bedrijf een ongekende groei gekend. Zo werden er allerlei vernieuwingen en een modernisatie doorgevoerd. In 2003 bijvoorbeeld begon men met assimilatiebelichting, waardoor men ook in de winter kwalitatieve chrysanten kon kweken. Bovendien begon men te experimenteren met biologische bestrijdingsmiddelen.

Uitbreidingen

In 2005 breidde men uit met een andere vestiging in Brakel, Darolin I.
In 2008 werd de 3e vestiging opgeleverd, Darolin II. In 2014 bereikte Linflowers een hoogtepunt met nieuwbouw van een high-tech kwekerij in Zuilichem, Rodalin II.

1880

Start landbouwbedrijf

Hendrik van Tuijl start een landbouwbedrijf dat zich richt op veehouderij en akkerbouw. Zijn zoon Otto start op den duur met het kweken van aardbeien.

1946

Overname

Leendert van Tuijl zet het bedrijf van Otto voort en gaat aardbeien onder glas telen.

1978

Uitbreidingen

Er vindt een volledige overschakeling naar chrysanten plaats. Tevens wordt het bedrijf uitgebreid naar 15.000 m2. Negen jaar later breid men uit naar 31.000 m2.

1993

Overname

Rochus en David van Tuijl, algemene directie van Linflowers, nemen het bedrijf van hun vader volledig over. Linflowers is geboren.

2005

Twee nieuwe vestigingen

Men bouwt een nieuwe vestiging in Brakel, Darolin I. Drie jaar daarna bouwt men nog een vestiging in Brakel, Darolin II.

2014

Rodalin II

De oude vestiging in Gameren wordt afgebroken. Een nieuwe high-tech kwekerij, Rodalin II, komt daarvoor in de plaats in Zuilichem.

Onze partners

RussiaGermanEnglishDutch