Verneveling

De gemiddelde teeltduur van chrysanten is 10 weken. De temperatuur heeft impact op de groei. Om te voorkomen dat de groei in de zomer te snel gaat, moeten we de temperatuur beïnvloeden. In een kas is dat best een uitdaging. Hiervoor gebruiken we een slim systeem: verneveling.

Met verneveling verdelen we kleine waterdruppeltjes over de bloemen. Door het verdampingseffect treedt er verkoeling op. Er is nauwelijks extra energie voor nodig, waardoor we dit duurzaam kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur zetten we meer of minder verneveling in. Zo kunnen we toch een constante temperatuur garanderen en de groeiduur beheersen. Uiteraard genieten onze medewerkers ook van deze verkoeling in de zomermaanden!