Biologische bestrijding

Schadelijke insecten zijn funest voor het gewas. Wanneer ze in groten getale aanwezig zijn, lijden de bloemen, bladeren en wortels schade. Bestrijding is dan ook onmisbaar. Chemische middelen zijn hierbij geen optie: ze hebben veel bijeffecten en zijn vaak slecht voor het milieu.

Daarom zetten we steeds meer biologische bestrijding in. Dat begint al bij de bron: voorkomen dat insecten naar binnen komen. Daarom zijn de open ramen afgeschermd met insectengaas, waardoor het meeste ongedierte buiten blijft. Daarnaast zetten we natuurlijke vijanden in: deze voeden zich met de schadelijke insecten. We hebben speciale apparatuur die roofmijten in de kas verspreidt.

Tenslotte is monitoring van het ongedierte erg belangrijk. Op vaste plaatsen in de kas hebben we een lijmval hangen. Deze worden wekelijks gecontroleerd op de hoeveelheid en type insecten. Zo weten we welke ongedierte toeneemt en kunnen we tijdig de juiste maatregelen nemen.